Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail

Szkolenia/warsztaty oraz punkty konsultacyjne - nabory wniosków 28.11.2018

Nadnotecka Grupa Rybacka
zaprasza potencjalnych beneficjentów na szkolenia/warsztaty
 oraz do punktów konsultacyjnych
 
W związku z ogłoszonymi naborami wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, Nadnotecka Grupa Rybacka zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty, planujące realizację operacji na obszarze gmin: Drawsko, Chodzież (gmina wiejska), Czarnków (gmina wiejska), Krzyż Wielkopolski, Szydłowo, Trzcianka i Wieleń na bezpłatne szkolenia/warsztaty na temat warunków udzielania pomocy, zasad aplikowania o środki oraz wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 PO „Rybactwo  i Morze” na lata 2014-2020 ze środków EFMiR:
 
5 grudnia 2018                siedziba Inwest-Parku
od godz. 9.00  - 15.00    ul. Dąbrowskiego 8 w Pile  – sala beżowa

w zakresie następujących przedsięwzięć:

P II.2.1. Rozbudowa bazy noclegowej oraz zagospodarowanie terenu nad wodami obszaru NGR
P II.2.2 Rozwój działalności w zakresie turystyki wodnej i wędkarskiej
P II.2.3 Rozwój działalności zakładającej utworzenie atrakcji turystycznej zlokalizowanej nad wodami obszaru NGR
P II.2.4 Rozbudowa bazy żywieniowej oraz zagospodarowanie terenu nad wodami obszaru NGR
P II.4.1 Organizowanie lub uczestnictwo w wydarzeniach promocyjnych i kulturalnych
P II.4.2 Lokalna certyfikacja produktów rybactwa
P II.4.4 Opracowanie i upowszechnienie produktów turystycznych jako oferty dla biur podróży
P II.4.5 Działania edukacyjne
P I.1.1 Dofinansowanie produktów marketingowych wykorzystanych w celu promocji i sprzedaży produktów rybactwa
P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa
P I.1.3 Rozwój działalności lub wspieranie zastosowania innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa
P II.1.1 Tworzenie lub rozwój działalności nie związanej z podstawową działalnością rybacką
 
Prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie najpóźniej 2 dni przed planowanym terminem, telefonicznie pod nr tel. 67 351 08 55, 668 028 473 lub e-mail: sekretariat@ngr.pila.pl
 
Ponadto zapraszamy wszystkich zainteresowanych do punktów konsultacyjnych:

6 grudzień 2018
               Urząd Gminy Drawsko, sala narad
od 8.00 do 12.00               ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko

od 12:30 do 16:30            Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim, sala narad II piętro
                                                     ul. Wojska Polskiego 14
                                                     64 - 761 Krzyż Wielkopolski

7 grudzień 2018
               Urząd Gminy Szydłowo, sala nr 4
od 10.00 do 14.00             Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo

od poniedziałku do           Biuro Nadnoteckiej Grupy Rybackiej
piątku od 9.00 do              ul. Dąbrowskiego 8 (pokój 808), 64-920 Piła
15.00 (w dni robocze)