Rybactwo i morze
Unia Europejska
Logotyp Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - Przejście do strony głównej
mail
mail
23.05.2019

Zmiany regulaminu konkursu kulinarnego "NADNOTECKIE SMAKI"

Informujemy o zmianach w Regulaminie Konkursu kulinarnego "NADNOTECKIE SMAKI". Zmianie uległ punkt 4.1 dotyczący nagród.

Czytaj całość
20.05.2019

Pieszo na rybkę z KOCIOŁKA

W imieniu Prezesa Stowarzyszenia 'Kociołki" serdecznie zapraszamy na otwarcie nowopowstałego, również za pośrednictwem Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, Centrum Aktywności Wiejskiej w Brzeźnie koło Czarnkowa. Link do strony Osiedla Kociołki http://www.osiedle-kociolki.pl/osiedle/ oraz Stowarzyszenia Kociołki http://www.kociolki.org.pl/

Czytaj całość
20.05.2019

Zmiany w procedurach wyboru i oceny operacji

Informujemy, że Zarząd NGR w dniu 16 maja br. przyjał zmiany oraz tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Rady NGR oraz Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR, dokonane na wniosek Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, który nie przyjął zmian ustalonych przez WZC na posiedzeniu w dniu 24.04.2019 r. Zmiany te dotyczą wprowadzenia w dokumentach regulujących ocenę i wybór operacji z...

Czytaj całość
17.05.2019

Zmiany w LSR na wniosek Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

Informujemy, że Zarząd NGR w dniu 16 maja br. przyjał zmiany oraz tekst jednolity Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023, dokonane na wniosek Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Zmiany dotyczą wartości wkaźników Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy przez podmioty spoza sektora rybackiego (w tym samozatrudnienie) oraz Liczba kobiet zatrudnionych w wyniku realizacji operac...

Czytaj całość
17.05.2019

Konkurs kulinarny "NADNOTECKIE SMAKI"

Wystawa potraw rybnych oraz konkurs kulinarny „NADNOTECKIE SMAKI” to część zaplanowanej na 29 maja 2019 r. konferencji promującej projekty oraz efekty wdrażania LSR. Ponieważ wielu z Państwa prowadzi działalności gastronomiczne, oferując różnorodne i smaczne dania z ryb lub przygotowuje je w swoich domach, mamy przyjemność zaprosić wszystkich chętnych do udziału w Konkursie Kulinarnym oraz wystaw...

Czytaj całość
08.05.2019

Zaproszenie na konferencję podsumowującą efekty wdrażania LSR

Szanowni Państwo,   Nadnotecka Grupa Rybacka, realizując zapisy Rybackiej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, ma zaszczyt zaprosić wszystkich członków, wnioskodawców oraz beneficjentów NGR na konferencję promującą projekty zrealizowane za pośrednictwem NGR oraz efekty wdrażania LSR, która odbędzie się 29 maja br. w Hotelu Smolarnia (Smolarnia 27, 64-98...

Czytaj całość
18.04.2019

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej zgodnie z procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR udostępnia do konsultacji projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z uzasadnieniem.  Koniecznośźć zmiany zapisów LSR wynika przede wszystkim z zaleceń SWW dotyczących obniżenia budżetu LSR o 10% tj. 1.056.000,00 zł w związku z niezrealizowaniem I kamienia milowego (wskaźników i bud...

Czytaj całość
16.04.2019

Walne Zebranie Członków NGR 24 kwietnia 2019 r.

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej   Szanowni Państwo!             Uprzejmie informuję, że w dniu 24 kwietnia 2019 r. w Inwest-Parku (sala beżowa) w Pile, przy ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła, o godz. 12:00, odbędzie się Walne Zebranie Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. Propozycja porządk...

Czytaj całość
12.04.2019

Aktualizacja LSR

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, zgodnie z zapisami procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, informuje o rozpoczęciu procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju NGR. Informujemy, że wnioski w sprawie zmian zapisów LSR mogą zgłaszać: członkowie NGR, beneficjenci, organy NGR, pracownicy biura NGR, wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje i organizacje działające na o...

Czytaj całość
27.03.2019

Pierwszy projekt gminny już zrealizowany

21 marca br. w Drawsku miało miejsce uroczyste otwarcie nowego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Drawsku – projektu współfinansowanego za pośrednictwem Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU MORSKIEGO I RYBACKIEGO w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójno...

Czytaj całość
26.03.2019

Wyniki oceny wniosków – posiedzenie Rady NGR w dniu 18 marca 2019 r.

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 18 marca br. odbyło się posiedzenie Rady NGR, która przeprowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursów przeprowadzonych w dniach 16.01.2019 r. – 06.02.2019 r. Poniżej podajemy wyniki oceny operacji, publikując listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR oraz listy operacji wybranych i niewybranych przez NGR do dofinansowania w ra...

Czytaj całość